Koronawirus – Procedury

Koronawirus - Procedury obowiązujące na kortach tenisowych

 • Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
 • Płatności powinny być dokonywane online.
 • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 • Na każdym korcie udostępniamy dozowniki do dezynfekcji rąk.
 • Należy korzystać tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
 • Na korcie należy zachować odległość min. 5 metrów.

Dla graczy:

 • Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
 • Niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 • Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 • Obowiązuje limit czterech osób na kort.
 • Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry.
 • Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu.
 • Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).
 • Sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).
 • Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych.

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce):

 • Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu.
 • Maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).

Obowiązkowe zasłanianie twarzy w trakcie zajęć.

 • Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
 • Na kortach obowiązuje zakaz przebywania rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na korcie.

Procedury GOSIR PIASECZNO

 1. Wejście na obiekt przez główna bramę od ul.1 Maja 16.
 2. Przy wejściu na Stadion GOSIR należy podać tożsamość, dane kontaktowe oraz poinformować o zarezerwowanym treningu na korcie.
 3. Przemieszczając się na obiekcie Stadion GOSIR Piaseczno należy mieć obowiązkowo maseczkę lub inne element zasłaniający usta i nos (np. chusta).
 4. Będąc już na kortach należy przestrzegać regulaminu kortów oraz specjalnego regulaminu w związku z epidemią COVID-19.