REGULAMIN KORTÓW

korty

Regulamin Kortów Tenisowych w klubie TENNIS PRO

 1. Korty czynne są w godz. 7:00-21:00, sezon letni trwa 01.05-30.10.
 2. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed grą.
 3. Na kortach obowiązuje odpowiednie tylko obuwie tenisowe (podeszwa tzw.jodła lub podeszwa tenisowa uniwersalna).
 4. Rezerwacji kortów można dokonywać ONLINE: tennispro.pl lub korty.org, przez aplikacje na telefony z androidem KORTY.ORG lub telefonicznie 790 41 41 41.
 5. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą tylko w formie ONLINE – przez system KORTY.ORG.
 6. Przy opłaconym karnecie należy potwierdzić swoją obecność w systemie KORTY.org.
 7. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 12 godzin przed grą.
 8. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.
 9. Karnety obejmują dni i godziny w nim wskazane. Są możliwe przesunięcia, ale tylko w zakresie określonego cennikiem przedziału godzinowego.
 10. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 11. Korzystający osobiście podlewa kort, robi to równomiernie, bez tworzenia kałuż nie powodując szkód w nawierzchni. Po skończonej grze Korzystający upewnia się czy jest zakręcony zawór. Wszelkie szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego podlewania lub innych zaniedbań pokrywa Korzystający.
 12. Na kortach obowiązują zasady kultury i wzajemnego szacunku. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich. 
 13. Na kortach zabrania się aktywności i zachowań, które nie są związane z tenisem ziemnym (np.gra w piłkę nożną).
 14. Na kortach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, papierosów oraz innych używek.
 15. Korzystający z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Tennis Pro nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 16. Korzystający z kortów oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Tennis Pro dostępnej na stronie: www.tennispro.pl i w pełni ją akceptuje.
 17. Korzystający ma świadomość, że obiekt jest monitorowany i wyraża na to zgodę.
 18. Korzystający z kortów oświadcza, że jest świadomy uprawnień przysługujących Jemu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.
 19. Tennis Pro oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 20. Tennis Pro zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).
 21. Tennis Pro nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach oraz ewentualne szkody wyrządzone na obiekcie GOSiR.
 22. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.).
 23. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Tennis Pro do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 24. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego REGULAMINU.
 25.  

ŻYCZYMY MIŁEJ GRY!

Zarządca kortów tel. 790 41 41 41