uk tennis

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH TENNIS PRO PIASECZNO

1. Korty czynne są w godz. 7:00-21:30, sezon letni trwa 01.05-30.10.
2. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Gra rozpoczyna się o zarezerwowanej godzinie.
3. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe (podeszwa tzw.jodła lub podeszwa tenisowa uniwersalna płaska).

buty tenis
4. Rezerwacji kortów można dokonywać ONLINE: tennispro.pl lub kluby.org, przez aplikacje na telefony z Androidem lub Apple KLUBY.ORG lub telefonicznie 790 41 41 41.
5. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą tylko w formie ONLINE – przez system KORTY.ORG lub bliokiem 790 41 41 41
6. Przy opłaconym karnecie należy potwierdzić swoją obecność w systemie KLUBY.org.
7. Rezerwacje można odwoływać przez system KLUBY.org lub telefonicznie 790 41 41 41.
8. Karnety obejmują dni i godziny w nim wskazane. Są możliwe przesunięcia, ale tylko w zakresie określonego cennikiem przedziału godzinowego.
9. Korzystający osobiście podlewa kort, robi to równomiernie, bez tworzenia kałuż nie powodując szkód w nawierzchni. Po skończonej grze korzystający upewnia się czy jest zakręcony zawór. Wszelkie szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego podlewania lub innych zaniedbań pokrywa korzystający.
10. Na kortach obowiązują zasady kultury i wzajemnego szacunku. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.
11. Na kortach zabrania się aktywności, które nie są związane z tenisem ziemnym (np.gra w piłkę nożną).
12. Na kortach obowiązuje zakaz zaśmiecania, spożywania alkoholu, papierosów oraz innych używek.
13. Korzystający z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Tennis Pro nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
14. Korzystający z kortów oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Tennis Pro dostępnej na stronie: www.tennispro.pl i w pełni ją akceptuje.
15. Korzystający ma świadomość, że obiekt jest monitorowany i wyraża na to zgodę.
16. Korzystający z kortów oświadcza, że jest świadomy uprawnień przysługujących Jemu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”)”.
17. Tennis Pro oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób korzystających z kortów w przypadku, gdy korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
18. Tennis Pro zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).
19. Tennis Pro nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach oraz ewentualne szkody wyrządzone na obiekcie GOSiR.
20. Zabrania się dotykania przez korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.).
21. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Tennis Pro do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
22. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.